Profil spoločnosti

Firma AMT Automatizácia, s.r.o. stavia na dlhoročných skúsenostiach pracovníkov s návrhovaním, výrobou, predajom, inštaláciou a záručným i pozáručným servisom strojov a technológií. Pokračuje vo výrobnom programe v oblasti automatizácie vo všetkých odvetviach priemyslu, hlavne v potravinárstve počínajúc účelovými strojmi a zariadeniami, linkami až po výrobu a dodávku kompletných výrobných technológii podľa požiadavky zákazníka.

Od dátum 21.10.2015 prebrala firma AMT automatizacia s.r.o. firmu PAMALAPS s.r.o.

Hlavné činnosti:

  • Vývoj, výroba a predaj účelových strojov a zariadení
  • Dodávka liniek alebo jednoúčelových strojov vlastnej výroby, alebo od našich dodávateľov
  • Pokračovanie v servise strojov, zariadení a liniek, ich oprava a údržba
  • Podrobnejší popis výrobného programu si môžete pozrieť na našej internetovej stránke v sekcii "Výrobky".

    Politika kvality...