Služby

Pracovníci marketingu firmy vypracujú na základe požiadaviek zákazníka konktrétnu ponuku obsahujúcu: