Predprojektová a projektová dokumentácia

Konštrukčné a výrobné dokumentácie

Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Oprava, údržba a servis účelových strojov

Servisné práce, generálne opravy zariadení

Montáž, demontáž, sťahovanie strojov

Prestavba strojov a zariadení na požadované nové parametre

Výroba náhradných dielov, dodávka kompletačných a ovládacích prvkov

Dodávka vymeniteľného príslušenstva strojov a liniek

Vzdialená sprava pre jednotlivé stroje a technológie 3

Vizualizácia so záznamom

Montáž tlakových rozvodov

Revízia tlakových rozvodov a ich častí

Pracovníci marketingu firmy vypracujú na základe požiadaviek zákazníka konktrétnu ponuku obsahujúcu: